Dotacje UE
UE

Dzięki współfinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Oś priorytetowa. 4.: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. Kom. realizuje projekt:

ZAKUP I WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI OKIEN W BUDREM-RYBAK SP. Z O.O. SP.KOM.

Przetarg

Pliki do pobrania:
>> Zapytanie ofertowe: Zakup opatentowanej wiedzy technicznej - kompletna dokumentacja procesu wytwarzania okien

>> Specyfikacja zapytania: Zakup robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną - Etap I

>> Modyfikacja zapytania ofertowego na zakup robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną - Etap I

>> Modyfikacja nr 2 zapytania ofertowego na zakup robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną - Etap I

>> Zapytanie ofertowe: Zakup linii technologicznej