logo
O firmie O firmie

Przedsiębiorstwo Robót Energetyczno- Budowlanych BUDREM Roman Rybak powstało w 1989 r., w początkowym okresie zatrudniała 4 osoby i prowadziła głównie roboty z zakresu instalatorstwa elektrycznego.

O firmie

companyBUDREM- Rybak Sp. z o.o. Sp. k. jest spółką, która została utworzona na bazie dotychczasowej, jednoosobowej działalności jej Prezesa Zarządu - Romana Rybak. Przedsiębiorstwo Robót Energetyczno- Budowlanych BUDREM Roman Rybak powstało w 1989 r., w początkowym okresie zatrudniała 4 osoby i prowadziła głównie roboty z zakresu instalatorstwa elektrycznego. W dalszych okresach stopniowo poszerzało zakres usług i firma zaczęła świadczyć kompleksowo pełny zakres robót ogólnobudowlanych. Od 1992 r. zakres pracy poszerzył się o:

 • - roboty ogólnobudowlane,
 • - roboty wodnokanalizacyjne,
 • - roboty drogowe,
 • - prace projektowe.

Obecnie stan zatrudnienia wynosi ok. 150 pracowników. Przedsiębiorstwo posiada dobrze przygotowaną kadrę techniczną, wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz nowoczesny sprzęt technologiczny. Prowadzi stałą współpracę z podwykonawcami w całym zakresie robót budowlanych, a więc od fazy projektowania do oddania obiektu budowlanego do eksploatacji "pod klucz".

Firma na wykonywane usługi udziela pełnej gwarancji. Dzięki temu naszemu Przedsiębiorstwu zaufały liczne podmioty: urzędy administracji państwowej i samorządowej, firmy prywatne, stowarzyszenia, spółki Skarbu Państwa oraz osoby prywatne.


Nagrody i wyróżnienia

Usługi wykonane przez nasze Przedsiębiorstwo charakteryzuje: bardzo dobra jakość, staranność, terminowość wykonywanych prac. Potwierdzają to nagrody i wyróżnienia uzyskane do tej pory przez Firmę. Wśród nich wymienić można:

 • - nagrodę HIT 2008, HIT 2009 oraz HIT KRYSZTAŁOWY 2010 w Gospodarczo- Samorządowym HIT Pomorza w kategorii Handel i Usługi,
 • - wyróżnienie w III edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2008 za dynamiczny wzrost wartości rynkowej,
 • - wyróżnienie w V edycji konkursu pomorskiej Nagrody Jakości w roku 2001,
 • - pomorską nagrodę jakości w VIII edycji konkursu 2004.

Polityka jakości

Kierownictwo naszego Przedsiębiorstwa postawiło sobie za priorytet podniesienie jakości świadczonych usług budowlanych. Ma temu pomóc wdrożony certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000.

Polityka jakości stanowi element ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Jej najważniejsze elementy to:

 • - prowadzenie audytów,
 • - działań korygujących i zapobiegawczych,
 • - innych działań technicznych i organizacyjnych,
 • - angażowanie wszystkich pracowników w zespołowy wysiłek na rzecz ciągłej poprawy jakości usług,
 • - uzyskanie zaufania klientów do przedsiębiorstwa,
 • - zwiększenie sprawności realizacji zamówień klientów,
 • - zapewnienie terminowości realizacji budów,
 • - zaangażowanie pracowników w ramach systemu jakości,
 • - doskonalenie świadczonych usług, dbałość o dobry wizerunek naszego przedsiębiorstwa.


Zapraszamy do współpracy!