O firmie

Historia

Przedsiębiorstwo Robót Energetyczno- Budowlanych BUDREM Roman Rybak powstało w 1989 r.
W początkowym okresie zatrudniała 4 osoby i prowadziła głównie roboty z zakresu instalatorstwa elektrycznego. W dalszych okresach stopniowo poszerzało zakres usług i firma zaczęła świadczyć kompleksowo pełny zakres robót ogólnobudowlanych.
 
Od 1992 r. zakres pracy poszerzył się o:
 
– roboty ogólnobudowlane,
– roboty wodnokanalizacyjne,
– roboty drogowe,
– prace projektowe.

Obecnie stan zatrudnienia wynosi ok. 150 pracowników.
Przedsiębiorstwo posiada dobrze przygotowaną kadrę techniczną, wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz nowoczesny sprzęt technologiczny.

Prowadzi stałą współpracę z podwykonawcami w całym zakresie robót budowlanych, a więc od fazy projektowania do oddania obiektu budowlanego do eksploatacji „pod klucz”.

Firma na wykonywane usługi udziela pełnej gwarancji. Dzięki temu naszemu Przedsiębiorstwu zaufały liczne podmioty: urzędy administracji państwowej i samorządowej, firmy prywatne, stowarzyszenia, spółki Skarbu Państwa oraz osoby prywatne.

Nagrody i wyróżnienia

Usługi wykonane przez nasze Przedsiębiorstwo charakteryzuje: bardzo dobra jakość, staranność, terminowość wykonywanych prac. Potwierdzają to nagrody i wyróżnienia uzyskane do tej pory przez Firmę. Wśród nich wymienić można:

– nagrodę HIT 2008, HIT 2009 oraz HIT KRYSZTAŁOWY 2010 w Gospodarczo- Samorządowym HIT Pomorza w kategorii Handel i Usługi,
– wyróżnienie w III edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2008 za dynamiczny wzrost wartości rynkowej,
– wyróżnienie w V edycji konkursu pomorskiej Nagrody Jakości w roku 2001,
– pomorską nagrodę jakości w VIII edycji konkursu 2004.

Polityka jakości

Kierownictwo naszego Przedsiębiorstwa postawiło sobie za priorytet podniesienie jakości świadczonych usług budowlanych. Ma temu pomóc wdrożony certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000.

Polityka jakości stanowi element ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Jej najważniejsze elementy to:

– prowadzenie audytów,
– działań korygujących i zapobiegawczych,
– innych działań technicznych i organizacyjnych,
– angażowanie wszystkich pracowników w zespołowy wysiłek na rzecz ciągłej poprawy jakości usług,
– uzyskanie zaufania klientów do przedsiębiorstwa,
– zwiększenie sprawności realizacji zamówień klientów,
– zapewnienie terminowości realizacji budów,
– zaangażowanie pracowników w ramach systemu jakości,
– doskonalenie świadczonych usług, dbałość o dobry wizerunek naszego przedsiębiorstwa.

Przykładowe realizacje

Zapraszamy do współpracy.