Realizacje aktualne

Budownictwo mieszkaniowe

– budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr Unruga 7A w Gdańsku
– budowa zespołu dwóch budynków Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdynia Witomino

Szkoły, obiekty sportowe, stadiony

– budowa hali sportowej przy ul. Morskiej 75 przy zespole szkół hotelarsko-gastronomicznych w Gdyni w systemie zaprojektuj-wybuduj

– rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie wraz z rozbiórką przybudówki części istniejącej.

– modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych oraz adaptacja pomieszczeń na poradnię i placówkę dzienną w Rusocinie.

– remont i przebudowa części budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego przy ul.
  Wita Stwosza 57 w Gdańsku.
– budowa budynku Szkoły Podstawowej „Niedźwiednik” rejon ul. Hynka i Al. Jana Pawła II

Pozostałe

– budowa Biblioteki wraz z siedzibą Rady Dzielnicy i zagospodarowaniem terenu przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni

Zapraszamy do współpracy.